Váš košík je prázdny.0,- €

Obchodné podmienky

Na stránke Dedikadcery.sk je prevádzkovaný internetový obchod, prostredníctvom ktorého je ponúkaný tovar s možnosťou objednania tovaru na dobierku. Tovar si kupujúci môže objednať pomocou objednávkového formulára na webovej stránke, alebo zaslaním objednávky na e-mailovú adresu, alebo telefonicky. Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky od predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky vyplnením objednávky, e-mailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu v Slovenskej republike, telefónne číslo, e-mail a spôsob doručenia. 
 3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 5. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Dodacie lehoty a doprava

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne.
 2. Vo všeobecnosti je termín expedovania tovaru od 1 do 14 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Tovar posielame ako doporučenú zásielku.
 4. Nezodpovedáme za:
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou, príp. telefónnym číslom objednávateľa
 5. Objednávky s dodacou adresou mimo SR vybavujeme individuálne, je možné ich realizovať len prostredníctvom e-mailu info@dedikadcery.sk. V odpovednom e-maily budete informovaný o výške poštovného a platobných podmienkach - je vyžadovaná platba predom na účet a zásielka Vám bude doručená ako doporučený list alebo balík. Poštovné a balné do zahraničia je účtované rôzne podla cielovej krajiny a je účtované aj pri objednávkach v hodnote nad 100,- eur. Zasielame len v rámci Európskej únie.

Povinnosti kupujúceho

 • kupujúci sa zaväzuje skontrolovať neporušenosť obalov a prevziať tovar
 • v prípade zistenia poškodenia obalu, si od prepravcu vyžiadať potvrdenie o poškodení obalu zásielky a informovať nás o tejto skutočnosti
 • zaplatiť za tovar pri jeho prebratí vo výške, ktorá je uvedená na obale zásielky
 • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru

Vrátenie tovaru

V prípade, že nie ste s tovarom spokojní, zašlite nám ho nepoškodený späť na našu adresu obyčajným poisteným balíkom do 14 dní od prebratia tovaru. Peniaze za vrátený tovar Vám zašleme priamo na účet. Peniaze za poštovné a balné nevraciame.

Ceny tovaru

Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetvej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny v našom internetovom obchode, to znamená, že ceny môžu byť zmenené, v prípade, že sa menila ich nákupná, dovozná cena alebo sa ceny menili z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti vnútroštátne alebo zahraničné, zmeny cien, sadzby DPH a pod.)

Záručná doba

Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba, ktorá je totožná s dobou spotreby, uvedenou na obale konkrétneho výrobku. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený, alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.

Reklamačné podmienky

Prípadné poškodené kusy alebo kusy určené na výmenu nám pošlite späť na našu adresu spolu s originálnym dokladom o zakúpení (s faktúrou) a priložte sprievodný list, v ktorom zdôvodníte vrátenie tovaru. Balík posielajte ako poistenú zásielku. V prípade poškodenia balíka pri preprave, už pri preberaní poškodeného balíka požiadajte prepravcu o potvrdenie, že balík ste preberali už poškodený. V prípade, že s obalom je poškodený aj objednaný tovar, obratom nám ho zašlite späť. Náklady na úhradu škody budeme vymáhať od prepravnej spoločnosti. Ostatné reklamácie budú vybavované podľa platného obchodného zákonníka.
Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru

Dozorný orgán :

Inšpektorát SOI ( Slovenská obchodná inšpekcia ) pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru 

RÚVZ ( Regionálny úrad verejného zdravotníctva ) so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Krátke správy

p.Dedík opäť poskytuje osobné konzultácie. Objednávať sa môžete telefonicky na čísle 0948009788 alebo mailom na info@dedikadcery.sk. Pracujeme v režime ZÁKLAD

Ako byť zdravý ak všade okolo vyčíňajú vírusy? Zásadnú rolu hrá imunita a prevencia. Osvedčené rady a postupy nájdete na našej web stránke v sekcii "ČLÁNKY".

Naše bylinné kvapky a prípravky zakúpite v obchodoch v Dubnici nad Váhom, Trenčíne, Bratislave, Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach, viac info v sekcii Predajne

Rýchly kontakt

Potrebujete s niečim poradiť, alebo máte nejakú pripomienku?

S radosťou Vám pomôžeme!

info@dedikadcery.sk