Váš košík je prázdny.0,- €

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dedikadcery.sk je firma: Dedík a dcéry, s.r.o., Topoľová 1984/16, 914 41 Nemšová, IČO: 47146931 DIČ: 2023786017, IČ DPH: SK2023786017. Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 28291/R.

Informačný systém IS e-shop www.dedikadcery.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod poradovým číslom 3600

Informačný systém IS Marketing - zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter www.dedikadcery.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod poradovým číslom 3601

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Týmto zákonom sa riadime aj my pri používaní Vašich údajov.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás :

  • meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť, Dedík a dcéry, s.r.o., IČO: 47146931 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely :

  • registrácie užívateľov
  • vedenia databázy registrovaných užívateľov,
  • spracovania objednávok,
  • informovania užívateľov o stave objednávok,
  • vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

U registrovaných užívateľov sú údaje uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa. V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, požiadajte nás o to e-mailom na adrese info@dedikadcerysk. Vaše konto bude do 14 dní od doručenia odvolania súhlasu zrušené a údaje budú vymazané.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté : Slovenská pošta.

Krátke správy

Novinka v našom e-shope ĽÚBAVA slovenská prírodná kozmetika, ktorú si zaľúbite...

Naše bylinné kvapky a prípravky zakúpite v obchodoch v Dubnici nad Váhom, Trenčíne, Bratislave, Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach, viac info v sekcii Predajne

Krátky film o Jánovi Dedíkovi a liečivých bylinkách mikroregiónu Teplička si môžete pozrieť tu : https://www.youtube.com/watch?v=dcKm7M7FNSc

Rýchly kontakt

Potrebujete s niečim poradiť, alebo máte nejakú pripomienku?

S radosťou Vám pomôžeme!

info@dedikadcery.sk